Biuro Projektowe - Bogusława Lipik
Staromiejska 26 | 74-200 Pyrzyce | +48 697 161 701

Oferta


Budynki jednorodzinne

 • Indywidualne projekty domów jednorodzinnych
 • Adaptacje projektów typowych
 • Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków
 • Garaże i budynki gospodarcze
 • Zmiana sposobu użytkowania budynków na cele mieszkalne


Budynki wielorodzinne

 • Indywidualne projekty domów wielorodzinnych
 • Adaptacje projektów typowych
 • Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków
 • Garaże i budynki gospodarcze
 • Zmiana sposobu użytkowania budynków na cele mieszkalne


Budynki użyteczności publicznej

 • Świetlice wiejskie
 • Hotele i pensjonaty
 • Przedszkola i szkoły
 • Obiekty sakralne (projekty nowych obiektów i odbudowa/przebudowa istniejących)
 • Zmiana sposobu użytkowania budynków na cele usługowe


Budynki dla rolnictwa

 • Hale magazynowe, magazynowo-zbożowe
 • Wiaty na sprzęt rolniczy
 • Silosy (adaptacja projektów, pojedyncze zbiorniki, zespoły zbiorników wraz z towarzyszącymi urządzeniami np. z suszarnią, podajnikami)
 • Budynki inwentarskie (chlewnie, obory, kurniki itd.)
 • Budowle dla celów rolniczych – płyty gnojowe, zbiorniki na gnojowice itd.
 • Pensjonaty agroturystyczne
 • Profesjonalne doradztwo rolnicze (projektowe oraz technologiczne)


Zagospodarowanie terenu

 • Zagospodarowanie plaży, placów itd.
 • Place zabaw
 • Boiska sportowe


Nadzór budowlany

 • Kierownik budowy
 • Inspektor nadzoru budowlanego
 • Nadzór autorski